loading
SILYON CONSTRUCTION
Parselasyon

Parselasyon

Taşınmaz malları ayırma işlemi anlamına gelen parselasyon, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılıyor.


Parselasyon planı, uygulama imar planına, mevzuata ve plan notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanıyor. Parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren plan, parselasyon planıdır.